Kontakt - Svenska (Swedish)

För affärsförslag eller för behov av konsultation etc. så sker kontakta via epost.
Oseriösa förslag kommer att ignoreras och bannlysas.

Jag har inte möjlighet att ge gratis konsultation, undervisning eller annan rådgivning.

Epostadress (ta bort <> omkring @):  info<@>fuktskadekonsult.se eller info<@>LLtechM.com

Jag erbjuder telefon eller videosamtal på begäran. Skicka i så fall ett epostmeddelande med era uppgifter och övrig information så återkommer jag. Support via telefon eller videosamtal debiteras i förskott t.ex. via Swish. Pris för år 2024 är 1000 SEK för första timmen (OBS! Minsta debitering är för denna första timme). Därefter, i samma samtal, debiteras 400 SEK för varje påbörjad halvtimme. Moms ingår i dessa summor. Samtalet sker på svenska.

Telefon eller videosamtal är, i första hand, till för att hjälpa privata villaägare till en betydligt lägre kostnad än att göra en utredning på plats av byggnadsingenjör med kunskap inom fuktkorrekt byggnadsteknik. En sådan utredning/besök hamnar sällan under 15000-20000 kr, ofta betydligt mer beroende på omfattning. Observera att inte sällan görs liknande konsultation av icke byggnadsingenjörsutbildade personer med bristfällig kunskap inom mer avancerad byggnadsteknik. Likaså finns det personer som kallar sig doktor, villadoktor, byggdoktor eller liknande utan att ha vare sig ingenjörsutbildning eller doktorerat i något ämne. Titeln doktor är inte en skyddad titel i Sverige. Detta innebär att vem som helst kan kalla sig doktor i vilket ämne som helst. Du kan kalla dig doktor i sockerkakskunskap om du vill utan att ens veta vad en sockerkaka är för något. Det finns privata företag i Sverige som mot betalning ger kortare kurser åt personer som senare kan kalla sig byggdoktor (utan att vara doktor). Observera också att trots att en person är byggnadsingenjör så betyder det inte att denne har tillräckliga kunskaper inom fuktkorrekt byggnadsteknik eller kunskap att göra utredningar i fuktfelsökning, inomhusmiljö eller liknande. Dessa kunskaper erhålls av byggnadsingenjör framförallt genom erfarenhet av dessa arbetsuppgifter och vidarestudier i ämnet.

För t.ex. en villaägare som kontaktar sitt försäkringsbolag i ett ärende som innefattar misstanke om fukt, mögel, oönskad doft/innemiljö så är det absolut det vanligaste att försäkringsbolaget kontaktar ett så kallat fuktsaneringsföretag. Dessa företag har, i stort sätt, aldrig byggnadsingenjörer anställda. De som kommer ut till objektet kallas fukttekniker och är i bästa fall f.d. byggnadshantverkare (t.ex. snickare) eller t.o.m. av helt annan bakgrund utan koppling till hus och byggnader. Deras huvuduppgift är att sanera efter fuktskador (även mögelskador) inte att ställa en fullständig diagnos på ett kanske tekniskt komplext problem. Dessutom så är dessa fuktsaneringsföretags huvudsakliga inkomstkälla att debitera försäkringsbolaget för en sanering vilket i sin tur gör att fuktsaneringsföretaget inte är opartiskt. Undantag finns förstås t.ex. vid en grav översvämning i en källare så har det i och för sig ingen betydelse vem som kommer ut, där behövs knappast en stor fuktutredning för att fastställa orsaken. Följdskadorna däremot kan vara knepigare men i dessa fall så får man nog ändå lita på att saneringsföretaget är seriöst och kunnigt i fuktsaneringar (vilket de flesta antagligen är).

This article was updated on 30 April 2024