Lenny (9)

Kontakt - Svenska (Swedish)

För affärsförslag eller för behov av konsultation etc. så sker kontakta via epost. Oseriösa förslag kommer att ignoreras och bannlysas. Jag har inte möjlighet att ge gratis konsultation, undervisning eller annan rådgivning. Epostadress (ta bort <> omkring @): info<@>fuktskadekonsult.se eller info<@>LLtechM.com Jag erbjuder telefon eller…

Continue reading...

Basic moisture / temperature physics

Moisture & temperature physics basics no.1 All examples and data provided here are for normal environments indoor or outdoor at normal altitude and pressure on planet Earth. Numbers are roughly. Elements: Breathable Air, fresh Water and common building material. Water has three states, 1. Liquid,…

Continue reading...

Glossary

Glossary (with simplified description so laymen can more easily understand) (updated as needed): RH = Relative humidity in % (invisible moisture in gaseous form, in case of fog this invisible moisture has condensed in the air). Sometimes also called ”Relative Water Vapor Content”. MC =…

Continue reading...

Ordlista (Swedish)

Ordlista (med förenklad beskrivning så lekmän enklare förstår) (uppdateras efter hand): RF = Relativ luftfuktighet i % (ej synlig fukt i gasform, vid dimma har denna osynliga fukt kondenserat i luften). Kallas ibland också för RH = Relative Humidity eller RÅ = Relativ Ånghalt. FK…

Continue reading...